Styrker og svagheder ved smågrisenoteringer i Europa

Projektet er afsluttet i 2017. 

Projektets formål er at komme med et forslag til en ny smågrisenotering til erstatning for de nuværende puljepriser og evt. også den beregnede notering. Den nye smågrisenotering skal afspejle de faktiske markedsvilkår bedst muligt.

Indledningsvist beskrives, hvordan smågrisenoteringer er fastlagt i de vigtigste svineproducerende lande i Europa, som f.eks. Tyskland, Holland, Spanien, Frankrig, Polen og Danmark. Disse fremgangsmåder skal evalueres, og på baggrund af evalueringen skal der udarbejdes forslag til en ny, fair smågrisenotering i Danmark, som forener de bedste egenskaber, og som således har potentiale til at få stor accept i hele branchen.

En fair, gennemsigtig og troværdig smågrisepris bliver også en central forudsætning i udviklingen af nye produktionsmodeller/ejerformer som er nævnt under anbefaling #1 og #2 i Vækstpanelets rapport ”Flere grise på danske hænder”.

Studietur og analyser foregår i første halvår af 2017, udkast til ny markedsmodel for smågrise præsenteres i oktober 2017, fx på Svinekongressen. Undervejs kan delresultater præsenteres i fagpressen, på møder og seminarer.
Projektet, der udføres i regi af Danske Svineproducenter, er støttet af Svineafgiftsfonden.

 Den endelige rapport på dette projekt kan læses her.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK