Prisprognose 2020

 

 

Prisprognosen for første kvartal af 2020 opjusteres lidt igen, men…

Den grundlæggende situation på det europæiske grisemarked er fortsat positiv. Efter den tyske slagtesvinenotering ikke kunne nå milepælen på 2,00 euro efter sommermånederne, forblev den stabil på 1,85 euro i 12 uger. Det var lidt usædvanligt, fordi slagtesvinenoteringen plejer at falde fra september til november måned, men den enorme efterspørgsel efter svinekød i Asien trak prisen opad og udlignede således den sæsonmæssige nedtur i Europa.

Især slagterierne med eksportlicensen til Kina eksporterede så meget svinekød som muligt til Kina, men flaskehalsen var - efter forlydender - kølehuskapaciteterne. Der var simpelthen ikke mere plads i kølehusene til at indefryse mere svinekød og skibe det til Kina, selvom efterspørgslen og prisen var højere i Asien. På det europæiske marked havde slagterierne imidlertid svært ved at opnå højere priser. I perioden januar til september måned er forbrugerpriserne for svinekød steget med kun 2,2 procent i Tyskland i forhold til samme periode året før. Det var først i slutningen af november måned, at også svinekødspriser i Europa er steg i forbindelse med julen. Som resultat heraf er den tyske slagtesvinenotering steget markant og nåede milepælen på 2,00 euro.

På smågrisemarkedet førte den positive udvikling af den tyske slagtesvinenotering til, at det sæsonmæssige opsving startede meget tidligt i år. Efter det overraskende skarpe prisfald i juli måned har smågrisenoteringer stabiliseret sig og begyndte at stige igen allerede i slutningen af oktober måned. Det viser, hvor knappe smågrise er på det europæiske marked for tiden. Den seneste stigning i den tyske slagtesvinenotering sørger for endnu mere luft under vingerne for de europæiske smågrisenoteringer.

På grund af dette opjusteres prisprognosen for smågrisenoteringerne ikke bare for første kvartal 2020, men også lidt for andet og tredje kvartal af 2020. Statistisk set er det meget usandsynligt, at smågrisenoteringer vil give efter i løbet af første halvår. Tværtimod. På den anden side er prispotentialet begrænset, hvis de tyske slagterier ikke kan opnå et markant højere prisniveau på hjemmemarkedet. Man skal have i baghovedet, at den største del af den tyske grisekødproduktion fortsat skal afsættes i Tyskland. Det mest realistiske scenario er derfor, at den tyske slagtesvinenotering vil holde sig stabil eller give lidt efter i de kommende par måneder. På smågrisemarkedet er der statistisk set fortsat prispotentiale til mindre prisstigninger, men det er mere sandsynligt, at også smågrisenoteringerne vil stabilisere sig i den nærmeste fremtid. 

Bortset fra de sædvanlige usikkerhedsfaktorer som valutaudsving og vejret er det afgørende spørgsmål, hvornår den afrikanske svinepest (ASF) kommer til Tyskland. Efter det seneste udbrud af ASF kun 42 km fra den tyske grænse virker det mere sandsynligt, at sygdommen når Tyskland i løbet af 2020, end at den ikke gør det. Et udbrud i Tyskland ville ødelægge alle prognoser og gør dem ubrugelige. Hvor meget ASF i Tyskland ville påvirke prisniveauet er umuligt at forudsige. Det kommer bl.a. an på, hvor ASF bryder ud i Tyskland, og om den udbryder i tamsvine- eller vildsvinebestanden.

Hvis det er i tamsvinebestanden, er der en god chance for at isolere den pågældende bedrift (og område) og at udrydde sygdommen igen. Hvis ASF imidlertid udbryder i vildsvinebestanden – som er det mest realistiske scenario – er opgaven imidlertid noget vanskeligere, men dog til at løse, hvilket eksemplet i Tjekkiet viser. I begge tilfælde vil nogle eksportmarkeder automatisk lukke for al import af svinekød fra Tyskland. Med den nuværende markedssituation i baghovedet, må man imidlertid ikke være for pessimistisk i forhold til, at handelspartnerne ikke vil finde en hurtig løsning, f.eks. i form af en regionalisering af Tyskland, dvs. at kun bestemte områder/slagterier spærres for eksport.

Ikke desto mindre vil et udbrud af ASF i Tyskland føre til et markant prisfald på grisemarkedet i hele Europa. På grund af vores gode eksportmuligheder vil prisfaldet måske være lidt mindre i Danmark. Hvis ASF kun kommer til de østlige tyske delstater, altså ikke til Tysklands kerneområde for svineproduktion i de nordvestlige delstater, er en prisudvikling ligesom i Belgien efter ASF-udbruddet ikke usandsynligt. Dvs. at prisen vil styrtdykke umiddelbart efter udbruddet, men stabilisere sig efter kort tid på ca. 30 procent under prisniveauet før udbruddet. Det afgørende spørgsmål i denne sammenhæng er ikke bare, hvordan eksportmarkederne vil reagere, men også hvordan den tyske forbruger vil reagere. 

Status: 3. december 2019

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 18. september 2019.)
 

Næste opdatering: 10. marts 2020

Firmamedlemmer

OK