Prisprognose 2019/2020

 

Prisprognosen for første halvår af 2020 opjusteres lidt

Udsigten på grisemarkedet er fortsat positiv. Den tyske slagtesvinenotering er steget til 1,85 euro, men kunne ikke nå 2,00 euro i sommermånederne. I september/oktober måned plejer de europæiske slagtesvinenoteringer at falde. I år er det imidlertid sandsynligt, at slagtesvinenoteringerne ikke falder markant på grund af den gode efterspørgsel i Asien. Det kan endog være, at kinesernes enorme efterspørgsel trækker de europæiske slagtesvinenoteringer opad i de kommende måneder. Dette afhænger af, hvilken faktor, der er stærkest - det sædvanlige sæsonmæssige mønster i Europa eller den usædvanlige markedssituation i Asien. For tiden tyder meget på, at disse to faktorer stort set vil udligne sig i den nærmeste fremtid.

Situationen på smågrisemarkedet er ikke anderledes. Da man p.t. ikke kan forudsige, om slagtesvinenoteringerne fortsætter opturen eller giver lidt efter i de kommende måneder, er også smågrisenoteringerne forholdsvist stabile. Det er sandsynligt, at den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet, som vi ellers plejer at se fra august til oktober måned, udebliver i år. En mindre korrektur i de kommende uger kan imidlertid ikke udelukkes.

Vores prognose for fjerde kvartal af 2019 er derfor uændret. Kina accepterer igen større importmængder svinekød fra USA. Det vil også bremse prisopsvinget på det europæiske marked. Vi regner med, at der kommer en mindre priskorrektur i løbet af fjerde kvartal, men at prisopsvinget derefter fortsætter. Man skal have i baghovedet, at den største del af den europæiske svineproduktion fortsat skal afsættes i Europa og ikke i Asien. Derfor må man heller ikke blive alt for euforisk ift. 2020. Udsigten er fortsat meget god, men den nuværende markedssituation viser, hvor svært det er at opnå højere priser på det europæiske kødmarked. Derfor opjusteres prognosen kun lidt for de første kvartaler. Hvis efterspørgslen fra Asien imidlertid slår fuldstændigt igennem, så er der potentiale for yderligere opjusteringer.

Status: 8. oktober 2019
(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 18. september 2019.)
 

Næste opdatering: 03. december 2019

Firmamedlemmer

OK