Prisprognose 2019/2020

 

Uændret positiv udsigt på grisemarked

Situationen på smågrisemarkedet har ikke ændret sig grundlæggende hen over sommertiden. Den tyske slagtesvinenotering faldt med 11 cent (82 øre), da ferietiden startede i Tyskland, og har trukket smågrisenoteringerne med nedad. Puljenoteringen faldt med 50 kr., mens den tyske Nord-West notering faldt med 8 euro (60 kr.). Da ferietiden efterhånden er slut i de enkelte tyske delstater, er den tyske slagtesvinenotering igen steget med 11 cent tilbage til 1,85 euro og lidt senere endog til 1,88 euro. På grund af de afdæmpede prisforventninger og det sæsonmæssige mønster på smågrisemarkedet kunne smågrisenoteringerne imidlertid ikke følge med opad, men har stabiliseret sig på det nuværende prisniveau.

For mange smågriseproducenter var prisfaldet i juli måned meget overraskende. Hvordan kan det være, at smågrisepriser falder så hurtigt, når alle markedseksperter skriver, at kineserne kommer til at mangle masser af svinekød i de kommende måneder? Hvis man imidlertid kigger lidt nærmere på markedssituationen, så er det ikke længere så overraskende. Tværtimod.

For tiden findes der to dominerende faktorer på smågrisemarkedet, som trækker smågrisenoteringerne i modsatte retninger. På den ene side må vi konstatere, at vi sæsonmæssigt er i en fase, hvor smågrisenoteringerne typisk falder. For eksempel startede den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet i uge 26 i 2015, i uge 28 i 2017 og i uge 25 i 2018. Det er altså ikke usædvanligt, at smågrisenoteringer begynder med at falde i år i uge 30. Den eneste undtagelse med hensyn til det sæsonmæssige mønster er 2016, hvor vi kun har set en mindre priskorrektur først i uge 41. Det var for øvrigt året, hvor Kina var kommet i gang med omstruktureringen af landets svineproduktion og derfor importerede større mængder svinekød.

Mens det sæsonmæssige mønster trækker smågrisenoteringerne nedad, trækker markedets forventninger til stigende svinekødpriser pga. afrikansk svinepest i Kina på den anden side priserne opad. Dvs., at nogle markedsinteressenter allerede har indregnet højere slagtesvinepriser på f.eks. 1,90 euro – 2,10 euro i deres kalkulation. Hvis den tyske slagtesvinenotering ikke kan leve op til de høje forventninger, så vil den seneste stigning i den tyske Nord-West notering kun være en mindre korrektur i nedturen, ligesom i 2018. Men hvorfor skal den tyske slagtesvinenotering ikke leve op til forventningerne?

På det tyske slagtesvinemarked har vi også to dominerende faktorer, som trækker priserne i modsatte retninger. På den ene side klager de store tyske slagterier over det europæiske kødmarked, hvor priserne ikke stiger så hurtigt som på levendemarkedet. I denne sammenhæng skal man huske, at den sæsonmæssige nedtur på det tyske slagtesvinemarked typisk starter i uge 37-39. På den anden side vil det stigende underskud af svinekød i Asien trække priserne opad. Det faldende udbud af slagtesvin i Tyskland og Europa forstærker denne prispositive faktor yderligere. Det afgørende spørgsmål er derfor, hvor stærke de enkelte faktorer er?

Umiddelbart virker den prispositive tendens stærkest. Vi har ikke set en lignende situation på grisemarkedet før, hvor verdens svinebestand er faldet med 20-30 procent. I løbet af året er det imidlertid sandsynligt, at de prisnegative faktorer på hjemmemarkedet bliver stærkere. Statistisk set betyder det, at chancen for at nå 2 euro på det tyske slagtesvinemarked er størst inden oktober måned. Derefter er det sandsynligt, at priserne giver lidt efter. For smågrisemarkedet betyder det, at det er mest sandsynligt, at smågrisenoteringerne bliver stabile og maksimalt stiger lidt i de kommende måneder (ligesom i 2016), hvis den tyske slagtesvinenotering stiger signifikant.

På grund af den midlertidigt kraftige prisnedtur i juli måned ligger det nuværende prisniveau på smågrisemarkedet lidt lavere end forventet. Derfor skal prisprognosen for tredje kvartal 2019 nedjusteres med 25 kr. og for fjerde kvartal 2019 nedjusteres med 10 kr. Prisprognosen for de første to kvartaler af 2020 er uændret, og prisprognosen for de sidste to kvartaler af 2020 er tilføjet. Vi regner med, at afrikansk svinepest i Asien vil slå fuldstændigt igennem i tredje og fjerde kvartal af 2019, men p.t. er det umuligt at komme med en præcis vurdering, hvad det betyder for grisepriserne. Vores prisprognose specielt for 2020 bygger således i større omfang på en gennemsnitsvurdering af markedseksperter i forskellige lande.

Som altid kan den nye prisprognose selvfølgelig ikke tage hensyn til de sædvanlige usikkerhedsfaktorer, som for eksempel valutaudsving eller vejret. Derudover er der som sagt stor usikkerhed om, hvad den stigende efterspørgsel i Asien betyder for prisniveauet i Europa. Prognosen baseres på, at USA og Kina ikke løser deres handelskonflikt i den nærmeste fremtid, og at der heller ikke kommer afrikansk svinepest til Tyskland eller Danmark.

Status: 21. august 2019

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 06. juni 2019.)

 

Næste opdatering: 08. oktober 2019

Firmamedlemmer

OK