Seminar om billigere slagtesvinestalde

Tid og sted: Onsdag den 31. maj på Karetmagervej 9, Fredericia

Tema 1: Panelstalde
9.15  Kaffe og rundstykker
9.30  Velkomst og introduktion
          Mål: Design af et ”standardiseret staldmodul”, som kan indpasses i et større eller mindre staldanlæg.
9.45  Forslag til design og indretning af Panelstald med baggrund i foreløbige tilbagemeldinger:
          - Vådfodring
          - Gulvudformning , evt. fast gulv
          - Gyllekanaler traditionelle af beton (evt. interesse for membran- og plasticløsning)
          - Ventilation
          - Sektions- og stistørrelser
           - Mulighed for at supplere med miljøteknologi, gyllekøling og luftrensning.
11.15  Udfordringer mht. brandgodkendelse, status
11.30  Hvordan og kan vi lave et fælles indkøb ?

Tema fælles:
11.45  Brand demonstration - brandtrailer, v. Kingspan
12.15  Fælles frokost

Tema 2: Rundbuestalde
13.00  Velkomst og introduktion 
         Mål: Design af et ”standardiseret staldmodul” som kan indpasses i et større eller mindre staldanlæg.
13.15  Forslag til design og indretning af Rundbuestald med baggrund i foreløbige tilbagemeldinger:
        - Vådfodring
         - Gulvudformning , evt. fast gulv
         - Gyllekanaler traditionelle af beton (evt. interesse for membran- og plasticløsning)
         - Ventilation
         - Sektions- og stistørrelser
         - Mulighed for at supplere med miljøteknologi, gyllekøling og luftrensning
14.45  Hvordan og kan vi lave et fælles indkøb ?
15.00 Afslutning

Pris:

En halv dag: 350 kr. pr. pers. ekskl. moms.

Hele dagen: 500 kr. pr. pers. ekskl. moms.

Tilmelding er nødvendig senest tirsdag den 23. maj pr. email til info@danskesvineproducenter.dk med tydelig angivelse af mobilnr., navn, adresse og antal deltagere formiddag, eftermiddag eller hele dagen.

Firmamedlemmer