Seminar om billigere slagtesvinestalde

Tid og sted: Onsdag den 31. maj på Karetmagervej 9, Fredericia

Tema 1: Panelstalde
9.15  Kaffe og rundstykker
9.30  Velkomst og introduktion
          Mål: Design af et ”standardiseret staldmodul”, som kan indpasses i et større eller mindre staldanlæg.
9.45  Forslag til design og indretning af Panelstald med baggrund i foreløbige tilbagemeldinger:
          - Vådfodring
          - Gulvudformning , evt. fast gulv
          - Gyllekanaler traditionelle af beton (evt. interesse for membran- og plasticløsning)
          - Ventilation
          - Sektions- og stistørrelser
           - Mulighed for at supplere med miljøteknologi, gyllekøling og luftrensning.
11.15  Udfordringer mht. brandgodkendelse, status
11.30  Hvordan og kan vi lave et fælles indkøb ?

Tema fælles:
11.45  Brand demonstration - brandtrailer, v. Kingspan
12.15  Fælles frokost

Tema 2: Rundbuestalde
13.00  Velkomst og introduktion 
         Mål: Design af et ”standardiseret staldmodul” som kan indpasses i et større eller mindre staldanlæg.
13.15  Forslag til design og indretning af Rundbuestald med baggrund i foreløbige tilbagemeldinger:
        - Vådfodring
         - Gulvudformning , evt. fast gulv
         - Gyllekanaler traditionelle af beton (evt. interesse for membran- og plasticløsning)
         - Ventilation
         - Sektions- og stistørrelser
         - Mulighed for at supplere med miljøteknologi, gyllekøling og luftrensning
14.45  Hvordan og kan vi lave et fælles indkøb ?
15.00 Afslutning

Pris:

En halv dag: 350 kr. pr. pers. ekskl. moms.

Hele dagen: 500 kr. pr. pers. ekskl. moms.

Tilmelding er nødvendig senest tirsdag den 23. maj pr. email til info@danskesvineproducenter.dk med tydelig angivelse af mobilnr., navn, adresse og antal deltagere formiddag, eftermiddag eller hele dagen.

Generalforsamling og aftenarrangement
onsdag 17. januar 2018
Tag en fridag med LaDS og NYE LØSNINGER.
For tilmelding, ring på 7025 8070.
 

Firmamedlemmer