Prisprognose 2019/2020

 

Udsigt til rekordpriser

Prisprognosen for smågrisenoteringerne opjusteres kraftigt i forhold til den seneste prognose fra marts måned. Som forventet havde den stigende kinesiske efterspørgsel på verdensplan stor indflydelse på grisepriserne på det europæiske marked. Det, der virkelig var overraskende, var imidlertid med hvilken hastighed den afrikanske svinepest har udbredt sig i Asien og dermed har trukket priserne op. Den danske slagtesvinenotering er for eksempel steget med 1,5 kr. (fra 9,10 kr. til 10,60 kr.) inden for tre uger. Den tyske Nord-West smågrisenotering er steget med 10 euro (75 kr.) inden for to uger. Grisepriserne er således landet på et markant højere prisniveau, og der er intet, der tyder på, at det vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Tværtimod.

Den hollandske Rabobank regner med, at produktionen i Kina vil falde med 25-35 procent. De nyeste oplysninger viser imidlertid, at produktionsnedgangen ligger på mindst mellem 30 og 40 procent. Det ville svare til mere end hele produktionen i USA og Brasilien lagt sammen. Nu må man ikke tro, at Kina vil importere grisekød i sammen omfang som produktionsnedgangen. Den amerikanske USDA forventer, at Kina maksimalt vil dække 10 til 15 procent. Det er imidlertid alligevel en stigning på ca. 2 mio. tons svinekød. Til sammenligning eksporterede Danmark 222 tusind tons grisekød til Kina i 2018, først og fremmest biprodukter.

Selvfølgelig har Kina den største betydning på verdensmarkedet, men man må ikke overse, at også andre lande er ramt af afrikansk svinepest. I Vietnam for eksempel blev der konstateret mere end 2.100 tilfælde i 29 provinser. Mere end 1,2 mio. svin er slået ned eller døde som følge af sygdommen.

Disse store tal gør det meget vanskeligt at udarbejde en præcis prognose for de kommende måneder. Vi ved simpelthen ikke, hvordan Kina og andre asiatiske lande vil agere på verdensmarkedet. Vil Kinas importbehov stige med 500 tusind tons eller med 4 mio. tons? Hvilken pris er kineserne parate til at betale for grisekød? Hvordan vil den store efterspørgsel på verdensplan påvirke prisniveauet i Europa? Desværre findes der ikke en tilsvarende situation, som vi kan sammenligne den nuværende markedssituation med. Derfor er der meget gætteri i den nye prognose, specielt for 2020.

Vi regner med, at afrikansk svinepest vil slå fuldstændigt igennem i tredje og fjerde kvartal. Afhængigt af vejret i Europa og de dermed forbundne grillaktiviteter kan den ledende tyske slagtesvinenotering stige til 2,00 – 2,10 euro i løbet af sommeren. I løbet af juli/august måned ser vi typisk pristoppen på slagtesvinemarkedet i Europa.

På smågrisemarkedet indeholder noteringerne allerede en stor del af prisstigningerne, som markedsinteressenterne forventer på slagtesvinemarkedet. Det betyder, at potentialet for yderligere prisstigninger på smågrisemarkedet er begrænset. Det kan godt være, at slagtesvinenoteringen trækker smågrisenoteringerne lidt op, hvis den tyske slagtesvinenotering nærmer sig 2 euro. Statistisk set begynder den sæsonmæssige nedtur imidlertid på smågrisemarkedet senest i løbet af tredje kvartal. Derfor forventer vi en gennemsnitlig smågrisenotering for tredje kvartal, som ligger lidt under det nuværende prisniveau.

På grund af den gode efterspørgsel på kødmarkedet burde den sæsonmæssige nedtur i tredje og fjerde kvartal være moderat. Det afgørende spørgsmål er, hvor stor den kinesiske efterspørgsel vil blive. Da problemet med afrikansk svinepest ikke kan løses på kort tid, forventes der et nyt sæsonmæssigt opsving senest i første kvartal af 2020. Der udarbejdes ikke en prognose for smågrisenoteringerne for tredje til fjerde kvartal 2020 endnu, fordi usikkerheden er for stor.
 
Den nye prisprognose kan selvfølgelig ikke tage hensyn til de sædvanlige usikkerhedsfaktorer, som for eksempel valutaudsving eller vejret. Derudover baseres prognosen på, at den asiatiske efterspørgsel efter svinekød vil stige, men den kan selvfølgelig ikke forudsige politiske beslutninger. For eksempel kan den prispositive effekt fra en stigende kinesisk efterspørgsel reduceres markant, hvis USA og Kina pludselig løser deres handelskonflikt. Desuden går prognosen ud fra, at der ikke kommer afrikansk svinepest til Tyskland eller Danmark.

Der offentliggøres en ny prognose for smågrisemarkedet efter sommerferien, onsdag, den 21. august 2019. Den nye prognose vil indeholde et bud på hele året 2020.
 

Næste opdatering: 21. august 2019

 

OK