Markedssituationen for smågrise i Europa

Formålet med projektet, som støttes af Svineafgiftsfonden, er at forsyne svineproducenterne med uafhængig viden om den aktuelle markedssituation for smågrise i Europa.

En uafhængig markedsovervågning af EU – primært Tyskland - bringer de danske svineproducenter i en langt bedre handelsmæssig position og sikrer dem det bedst mulige udgangspunkt for at opnå den bedst mulige pris. Svineafgiftsfonden støtter opbygningen af en vidensdatabase omkring prisdannelse/noteringer for smågrise:

Alle aktiviteter opdateres løbende på vores hjemmeside.

Danske Svineproducenter har et meget udbygget netværk af kontakter i udlandet som anvendes for at få den nødvendige bredde i vurderingen af markedet.

Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK