PresseOm osDet mener viFor medlemmerSmågrisemarkedetHotline
Forsiden » Artikler » Status på gylleseparering
Relaterede artikler
  Ingen relaterede artikler

Artikel arkiv

Bliv medlem af
Danske svineproducenter

Udskriv  Send til en ven

Status på gylleseparering

Hans Jørgen Tellerup og Thorkild Q. Frandsen, AgroTech02.09.2011

AgroTech afholdt sidste vinter et ”separatortræf” ved en nordjysk svineproducent. Formålet med træffet var at afprøve forskellige gyllesepareringsanlæg på den samme gylletype. De afprøvninger der tidligere er lavet er ofte lavet på en type gylle til hvert enkelt anlæg, hvilket gør, at resultaterne fra afprøvning til afprøvning ikke er helt sammenlignelige.

Resultaterne bekræfter stort set tidligere erfaringer, men viser desværre, at de billige løsninger, såsom en skruepresse, ikke er effektive nok til at leve op til de krav der stilles, hvis der skal fuldgødes på en svineejendom. De mest effektive anlæg anvender tilsætningsstoffer, hvilket gør det en del dyrere, og det vil ofte være billigere at lave en gylleaftale med en ejendom lidt længere væk end at separere gyllen.

Følgende anlægsleverandører var repræsenterede:

·        AL-2 Agro A/S

o   Skruepresse

o   Båndfilter og skruepresse (med polymer)

·        GEA Westfalia Separator DK A/S

o   Dekantercentrifuger af forskellig størrelse

o   Med og uden polymer

·        Brørup Traktor- og Maskincenter

o   Skruepresse

·        Staring Maskinfabrik

o   Staring Agrounit

 

Tabellen (herunder) viser de opnåede resultater. Generelt kan man se, at rågyllens tørstofindhold var forholdsvist lavt, på ca. 2 %. Det gør det noget sværere for anlæggene at separere meget kvælstof fra, men da alle fik rågylle fra samme tank, var det ens for alle. Ofte vil tørstofindholdet i specielt sogylle dog også være lavt, så ud fra den betragtning er afprøvningen meget sigende.

Man kan også se, at skruepresserne er dem der tager mindst kvælstof ud i fiberfraktionen. Det gør, at man ikke kan udnytte reglerne om fuldgødskning med væskefraktionen, hvilket netop er et stort incitament til gylleseparering på en svineejendom. For at denne regel kan bruges, skal der normalt separeres mellem 10 og 15 procent af kvælstoffet over i fiberfraktionen.

I forhold til fosfor er de fleste anlæg meget effektive og det endda til den gode side. Når mellem 60 og 80 procent af fosforen fjernes, risikerer vi let at komme i underskud i marken og det endda med en gyllemængde på ca. 50 ton pr. hektar, som der anvendes, når marken skal fuldgødes.


Anlæg

Andel I fiberfraktion

Tørstofindhold

Total – N

Fosfor

Vægt

Rågylle

Fiber

AL-2 skruepresse uden polymer

6 %

15 %

3 %

1,9 %

22,0 %

AL-2 båndfilter med polymer

25 %

67 %

7 %

1,9 %

25,2 %

GEAP 25 uden polymer

17 %

78 %

5 %

1,9 %

29,0 %

GEAP 25 med polymer

18 %

78 %

5 %

1,9 %

27,9 %

GEAP 100 uden polymer

16 %

76 %

4 %

2,3 %

31,9 %

GEAP 100 med polymer

16 %

79 %

4 %

1,5 %

32,6 %

FAN skruepresse uden polymer

4 %

10 %

2 %

1,8 %

28,1 %

Staring Agrounit uden polymer

-

-

-

1,8 %

26,2 %

Bemærk, at der desværre ikke var data nok til at beregne effektiviteten af Starings anlæg

  

Fakta og gylleseparering

Fuldgødskning med væskefraktionen betyder, at man må anvende 168 kg N i husdyrgødning, kontra de generelle 140 kg.

 

Brandværdi af fiberfraktioner

Der har i de sidste år været en del snak om afbrænding af fiberen, da netop afsætningen af denne er en af de store udfordringer ved gylleseparering. Brændværdien i de tørrede fiberprøver lå mellem 15,0 og 18,5 MJ/kg tørstof, hvilket er svarende til f.eks. halm. I praksis vil værdien dog være langt lavere på grund af tab af energi til at fordampe vandindholdet i fiberen. Det gør, at det potentielle energiindhold i de våde fibre ligger på ca. 2,5 MJ/kg fiber.

 

Afsætning til biogas

En anden og nok mere sikker afsætning af fiberdelen er til biogas. Det er fiberen, der har det store gaspotentiale, hvilket gør den attraktiv for nogle af de store biogasfællesanlæg. Tidligere har man som leverandør skullet betale for at komme af med fiberen, men det har ændret sig, så man i dag kan få penge for at levere til nogle anlæg. Det er naturligvis væsentligt, hvor meget gas der kan laves på fiberen, og derfor bliver der også lavet udrådningsforsøg med fiberen fra de anlæg der var med i denne afprøvning. Her er resultaterne dog ikke klar endnu, men de ventes klar i løbet af sommeren.

 

 

Hele rapporten om gyllesepareringsanlæggene kan findes på AgroTechs hjemmeside. 


Tilbage

Miljø Dyrevelfærd Økonomi Andet

Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere...
Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere
Miljøteknologiordningen
Et nyt indsats område på 150 millioner kroner er målrettet nyetablering af ...
Læs mere
Anmeldeordningen - erfaringer fra den første tid
I godt et halvt år har det nu været muligt at anmelde ændringer på husdyrbr...
Læs mere
Biogas - hot eller not?
Der har og er især nu med den nye regering stigende fokus på biogas, men er...
Læs mere
Status på gylleseparering
AgroTech afholdt sidste vinter et ”separatortræf” ved en nordjysk svineprod...
Læs mere
Sådan går det i Gribskov
To år har Natur- og Miljøklagenævnet foreløbigt brugt på at vurdere Henrik...
Læs mere
Svineproducenten januar 2017
Danske Svineproducenter - Karetmagervej 9 - 7000 Fredericia - Tlf. 7025 8070 - Fax 7025 8170 - info@danskesvineproducenter.dk
Udviklet af landIT