Eksport af smågrise

I flytteregistret er det ikke angivet, om der flyttes smågrise, søer eller slagtesvin. Derfor går vi ud fra, at hvis der er 200 eller flere grise pr. transport, så er det smågrise. Hvis der er færre end 200 grise pr. transport, så er det slagtesvin eller søer.

  2017
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 548.886  467.450  575.501  500.355 573.770  505.983 514.847 573.045  475.396  493.979       
Polen 471.572  407.909  477.189  428.078 528.227  484.920  406.556 477.890  468.159  456.917       
Tjekkiet 10.085  7.528  6.311  7.460 10.067  8.544  6.015 6.490  5.107  6.831       
Italien 79.071  89.271  119.597  98.509 107.838  72.501  62.548 76.427  72.445  84.868       
Holland 740  -  672  707 2.381   -    -   -   -    -       
Andre 37.451  29.146  44.903  36.463 53.448  46.534 50.034 53.334  46.876  48.362       
Total 1.148.525  1.001.304  1.224.173  1.071.572 1.275.731  1.118.482  1.040.000 1.187.186  1.067.983  1.090.957       
  2016
Destination Januar* Februar* Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 514.541 509.295 541.813 495.246 545.042 541.868 515.874 603.295 511.448 486.181 560.283 543.075 6.367.961
Polen 353.892 359.865 417.702 405.415 415.217 407.127 415.960 465.395 460.638 417.927 441.603 420.522 4.981.263
Tjekkiet 8.818 5.406 5.982 5.985 6.657 6.680 7.597 10.530 6.151 6.629 7.497 5.570 83.502
Italien 72.028 101.766 133.337 103.642 80.192 66.440 69.575 55.417 58.730 62.674 59.846 53.354 917.001
Holland 647 - - 1.424 - - - - - - - - 2.071
Andre 25.523 20.642 25.869 17.512 25.455 19.578 32.617 44.634 53.742 27.462 19.532 29.704 342.270
Total 975.449 996.974 1.124.703 1.029.224 1.072.563 1.041.693 1.041.623 1.179.271 1.090.709 1.000.873 1.088.761 1.052.225 12.694.068
  2015*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 543.195 498.837 565.850 560.923 506.342 563.572 573.322 509.043 500.090 527.309 514.227 538.792 6.401.502
Polen 323.153 318.432 355.553 363.768 315.369 328.629 363.366 336.993 385.906 349.377 313.856 389.607 4.144.009
Tjekkiet 12.189 8.668 8.718 12.040 12.978 9.250 11.424 10.583 10.552 9.728 5.150 7.795 119.075
Italien 46.131 70.001 80.925 73.786 55.966 77.292 56.770 41.138 57.741 66.238 66.503 52.566 745.057
Holland 224 875 906 - 260 256 - 210 253 - - - 2.984
Andre 15.536 6.927 11.163 15.766 11.915 11.308 11.487 18.263 26.966 26.613 22.606 21.345 199.895
Total 940.428 903.740 1.023.115 1.026.283 902.830 990.307 1.016.369 916.230 981.508 979.265 922.342 1.010.105 11.612.522
  2014*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 557.401 469.977 509.871 562.275 550.218 530.084 547.604 535.319 521.352 570.187 494.046 571.273 6.419.607
Polen 278.674 176.765 232.857 298.591 315.974 269.637 278.566 269.622 308.805 323.856 250.131 288.078 3.291.556
Tjekkiet 20.257 14.179 13.705 13.775 15.734 12.100 17.659 14.865 14.793 14.404 11.972 16.022 179.465
Italien 26.243 54.503 72.865 65.864 43.358 36.550 43.238 31.283 36.363 44.150 35.815 38.508 528.740
Holland - 2.351 3.778 2.486 - 256 1.339 250 - 255 220 2.442 13.377
Andre 19.929 11.763 17.950 17.879 25.531 26.465 17.405 13.404 31.776 14.535 18.394 14.545 229.576
Total 902.504 729.538 851.026 960.870 950.815 875.092 905.811 864.743 913.089 967.387 810.578 930.868 10.662.321
  2013*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 548.821 476.248 484.071 531.128 523.286 472.398 519.245 530.979 448.084 535.082 528.554 510.300 6.108.196
Polen 176.649 157.956 197.908 226.002 228.709 201.522 221.879 242.482 261.216 230.235 194.509 245.425 2.584.492
Tjekkiet 29.127 19.498 17.329 23.539 23.271 17.709 21.456 23.211 24.119 19.633 16.925 18.682 254.499
Italien 27.677 39.273 41.472 49.350 41.392 24.540 20.991 14.880 15.544 15.630 12.447 11.011 314.207
Holland 2.494 2.960 2.547 720 - - 764 462 423 610 673 662 12.315
Andre 21.198 13.316 17.613 13.782 19.778 11.329 16.284 13.807 18.187 17.930 17.866 11.013 192.103
Total 805.966 709.251 760.940 844.521 836.436 727.498 800.619 825.821 767.573 819.120 770.974 797.093 9.465.812

*Pga. fejlregistreringer i flytteregistret, blev eksporttallene korrigeret den 02. juni 2016.

Kilde: Flytteregister, Status: 13-11-2017