Dyrevelfærd

Fakta

Grundlæggende gælder EU’s krav til dyrevelfærd. På en række områder har Danmark dog særregler. For eksempel har vi særlige krav til sygestier og overbrusning.

Med så omfattende et regelsæt er det umuligt at drive et fuldstændig pletfrit landbrug. Ingen må forvente, at vi kan nå ned på nul fejl. Uforudsigelighed er et grundvilkår, når man arbejder med levende dyr, og der vil altid ske småfejl.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK