DANISH Produktstandard

Fakta

I foråret 2007 besluttede branchen, at samtlige danske svineproducenter fremover skal have et uvildigt kontrolbesøg minimum hvert tredje år. Kontrollen har flere formål, men det høje antal kontrolbesøg og særlig fokus på blandt andet skuldersår, halebid og sygestier er fastsat netop for at sikre god dyrevelfærd i staldene.

Branchen både kan og vil selv sikre dyrene ordentlige vilkår i staldene.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK