Billigere slagtesvinestalde

Målet med projektet var at udvikle og skabe et staldkoncept, ”Letstalden”, som er 50 pct. billigere end et traditionelt staldanlæg til slagtesvin, så afskrivningstiden kan afkortes, samtidig med at fleksibilitetsværdien af råhuset kan øges. Det betyder, at risikoen for svineproducenten (og den finansielle samarbejdspartner) reduceres. Endelig indfrier projektet Vækstpanelets Anbefaling #3 Handlingspunkt 16 om at reducere omkostningerne ved byggeri, som anses for at være væsentligt for at genskabe flere slagtesvin på danske hænder.

Traditionelt er prisen på en stiplads opdelt i tre næsten lige store elementer: Råbygning, gulvkonstruktion samt inventar og installationer. Der skal findes nye løsninger og besparelser på alle tre områder, men det forventes, at de største beløb kan findes på råbygning og gulvkonstruktionen.

”Letstalden” skal designes og indrettes ud fra simple og billigere teknologier, som opfylder det basale niveau for en konventionel slagtesvineproduktion, herunder effektivitets- sundheds-, velfærds- og miljøkrav.

Da der bliver fokus på nye materialer til primært råbygning, gødningskanaler og inventar, forventes det, at der i projektet bliver brug for nye myndighedsgodkendelser af materialer og konstruktioer.

Det forventes, at projektet fører til etablering af prototypen for den første ”Letstald”. Efterfølgende kan såvel de involverede firmaer optimere og fortsætte markedsføringen af staldkonceptet, samtidig med at det kan give inspiration til flere firmaer.

Projektets resultater formidles gennem diverse landbrugsmedier, såvel elektronisk som i trykte aviser og magasiner.

Projektet, der udføres i regi af Danske Svineproducenter i samarbejde med Danish Farm Design, er støttet af Svineafgiftsfonden.

Plancher fra seminar den 26. april 2017

Projektet er senere overdraget til SEGES, som har afrapporteret projektet i Notat nr. 1903.

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK