Håndtering af døde grise

Danske svineproducenters omkostninger til Daka har de seneste år været stigende, og markedet er præget af et monopol, stram lovgivning og store krav til hygiejne. Formålet med dette projekt er at undersøge to nye afsætningsmuligheder, som vil være økonomisk attraktive for danske svineproducenter uden at gå på kompromis i forhold til smitterisiko og hygiejne. Vi vil udvikle en pilotmodel, som på decentrale anlæg kan separere det biologiske materiale fra grisenes knogler. Det biologiske materiale hygiejniseres, testes for gasværdi og sælges til biogasanlæg. Knogledelen knuses og hygiejniseres og kan herefter tilbageføres til marken og vil samtidig give mulighed for en recirkulering af værdifuldt fosfor. En del af projektet vil være en undersøgelse/beskrivelse af, om de komposteringsanlæg, som anvendes i USA og Canada, kan teknologioverføres til implementering under danske forhold og lovgivning, enten til hele døde dyr eller til knogledelen alene.

Projektets resultater formidles gennem diverse landbrugsmedier, såvel elektronisk som i trykte aviser og magasiner.

Projektetsstyregruppe består af Jens Peter Lunden, svine- og gasproducent, Kenneth Øster, bestyrelsesmedlem i LaDS samt Nicolaj Nørgaard, direktør i LaDS.

Projektet udføres i regi af Danske Svineproducenter i samarbejde med ReTec, AgroFora og Skovgaard Consult.

Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden.
 

Firmamedlemmer

OK