Håndtering af døde grise


Projektet er afsluttet medio 2018.

Danske svineproducenters omkostninger til Daka har de seneste år været stigende, og markedet er præget af et monopol, stram lovgivning og store krav til hygiejne. Formålet med dette projekt er at undersøge to nye afsætningsmuligheder, som vil være økonomisk attraktive for danske svineproducenter uden at gå på kompromis i forhold til smitterisiko og hygiejne. Vi vil udvikle en pilotmodel, som på decentrale anlæg kan separere det biologiske materiale fra grisenes knogler. Det biologiske materiale hygiejniseres, testes for gasværdi og sælges til biogasanlæg. Knogledelen knuses og hygiejniseres og kan herefter tilbageføres til marken og vil samtidig give mulighed for en recirkulering af værdifuldt fosfor. En del af projektet vil være en undersøgelse/beskrivelse af, om de komposteringsanlæg, som anvendes i USA og Canada, kan teknologioverføres til implementering under danske forhold og lovgivning, enten til hele døde dyr eller til knogledelen alene.

Projektetsstyregruppe består af Jens Peter Lunden, svine- og gasproducent, Kenneth Øster, bestyrelsesmedlem i LaDS samt Nicolaj Nørgaard, direktør i LaDS.

Projektet udførtes i regi af Danske Svineproducenter i samarbejde med ReTec, AgroFora og Skovgaard Consult.

Den europæiske biproduktforordning stiller meget store krav til håndtering og behandling af materiale fra døde dyr, hvilket betyder, at man ikke undgår varmebehandling af materialet, selv om det skal igennem en biogasreaktor. Denne voldsomme fordyrende proces betyder, at de undersøgte metoder ikke kandiderer som alternativer til Daka. På den baggrund blev projektet afsluttet i 2017.

Projektet var støttet af Svineafgiftsfonden.
 

 

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK