PresseOm osDet mener viFor medlemmerSmågrisemarkedetHotline
Forsiden
Nyheder
Tillæg til artiklen Prisen på grisen i Svineproducenten, sept 2016
Læserbrev af Marie Krarup, Dansk Folkeparti
Velkommen til forbrugerdrevet dyrevelfærd
Kina er driver i en markant opjustering af prisprognosen for grise
Så er det nu, chancen er der

Abonner på nyheder
Nyhedsarkiv

Bliv medlem af
Danske svineproducenter

Udskriv  Send til en ven

VSP kløves, og svineproducenterne bliver taberne

20.09.2016

Kommentar af Henrik Mortensen

Svineproducenterne har udsigt til at blive de store tabere i den nye organisation i Skejby. Successivt over de senere år har man svækket det faglige og fagpolitiske på svineområdet ved i stigende omfang at integrere det i L&F. Med de kommende ændringer kan man frygte, at det svinefaglige og det fagpolitiske kommer til at fortone sig helt på gangene i Skejby.
Der er er udsigt til, at Videncenter for Svineproduktion deles i to uden blik for de synergier, der er ved en kraftig specialisering. L&F fremhæver fx, at en samling af de veterinære kompetencer på tværs af dyrearter kan give nogle synergier. Ude ved os svineproducenter og de dyrlæger, vi bruger i dagligdagen, er udviklingen gået helt den modsatte vej med fokus på en særlig fagdyrlægeuddannelse og en kraftig specialisering i færre, store målrettede dyrlægepraksis.
Det er vigtigt for den danske svineproduktion, at der er et fagligt, internationalt anerkendt fyrtårn med et højt lækkerhedsindeks for ejerne. Det gælder både udviklingsopgaver, der kan forbedre vores produktion og i de fagpolitiske diskussioner. Med den nye struktur er bolden givet op til en udviskning af denne skarpe profil, og det lyder ikke som en vinderstrategi i mine ører. I mine øjne kan den nye strategi betyde, at endnu flere udviklings- og rådgivningsaktiviteter inden for svineområdet flytter til vores store virksomheder, fx DLG og Danish Agro på foderområdet..
 
I Danske Svineproducenter vil vi fastholde specialisering til fordel for medlemmernes interessevaretagelse, og derfor vil den nye Seges-struktur formentlig kunne bidrage til yderligere medlemsfremgang hos os.

Download vores app

Miljø Dyrevelfærd Økonomi Andet

Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere...
Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere
Miljøteknologiordningen
Et nyt indsats område på 150 millioner kroner er målrettet nyetablering af ...
Læs mere
Anmeldeordningen - erfaringer fra den første tid
I godt et halvt år har det nu været muligt at anmelde ændringer på husdyrbr...
Læs mere
Biogas - hot eller not?
Der har og er især nu med den nye regering stigende fokus på biogas, men er...
Læs mere
Status på gylleseparering
AgroTech afholdt sidste vinter et ”separatortræf” ved en nordjysk svineprod...
Læs mere
Sådan går det i Gribskov
To år har Natur- og Miljøklagenævnet foreløbigt brugt på at vurdere Henrik...
Læs mere
Svineproducenten april 2016
Danske Svineproducenter - Karetmagervej 9 - 7000 Fredericia - Tlf. 7025 8070 - Fax 7025 8170 - info@danskesvineproducenter.dk
Udviklet af landIT